12 - இயற்பியல் - அலகு 9. குறைக்கடத்தி சாதனங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள் - TRB TNPSC

TRB TNPSC 10TH 11TH 12TH TET PGTRB Study Materials Free Online Tests Available Here.

Link Ad

Subam Matrimony

12 - இயற்பியல் - அலகு 9. குறைக்கடத்தி சாதனங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

1 comment:

  1. சார் ,வணக்கம், தாங்கள் இதை pdf file-ஆக வெளியிட்டால் நன்றாக இருக்கும். ஏனெனில் மாணவர்கள் ஆன் லைனில் அமரும் அளவிற்கு நேரம் கிடைப்பதில்லை. ஆசிரியராகிய நாங்கள் இதை பிரதியெடுத்து, வகுப்பில் பயிற்சி அளிக்க ஏதுவாக இருக்கும்

    ReplyDelete

Hi Friends,

Now Your Comments Will Appear Instantly with out verification. So give lot of comments.Feel Free!

Thank You.

By - TrbTnpsc. Team

RWF