11ஆம் வகுப்பு - ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் - இலவச தேர்வு ( தமிழ் வழி )

தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறையில் புதிய மாற்றமாக QR Code உட்பட பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் கூடிய தரமான பாடப்புத்தகங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளன.       எனவே தமிழகத்தில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் தங்களைத் தாங்களே சுயமாக சோதித்துக் கொண்டு தங்கள் மதிப்பெண்களை உயர்த்திக் கொள்ள ஏதுவாக 10 மற்றும் 12ஆம்  வகுப்புகளுக்கு ஒரு மதிப்பெண் ஆன்லைன் தேர்வுகள் நமது பாடசாலை வலைதளத்தில் முன்னதாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது புதிதாக வெளியிடப்பட்டுள்ள பதினொன்றாம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களுக்கும் தமிழ் வழி, ஆங்கில வழி இரண்டிலும் ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் online quiz தேர்வாக இலவசமாக  வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

       மாணவர்கள் அனைவரும் இத்தேர்வுகளை திரும்பத் திரும்ப எழுதிப்பார்த்து பயிற்சி பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இத்தேர்வு குறித்து ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்களுக்கும், மாணவர்கள் தங்கள் நண்பர்களுக்கும் பரிந்துரை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

நன்றி! 
என்றும் அன்புடன் பாடசாலை குழு.
11ஆம் வகுப்பு - ஒரு மதிப்பெண் வினா விடைகள் - இலவச தேர்வு 

11ஆம் வகுப்பு தமிழ் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
11ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Prose - Synonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Prose - Antonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Prose - Homophones - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Prose - Listening Activity  - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Poetry - Choose the correct option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Poetry - Listening Activity - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Sup.Reader - Choose the Correct Option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Sup.Reader - Rearrange the jumbled sentence - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Sup.Reader - True or False - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 1 - Sup.Reader - 'WHO' said to 'WHOM' -  Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Prose - Synonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Prose - Antonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Prose - Listening Activity  - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Poetry - Choose the correct option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Poetry - Listening Activity - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Sup.Reader - 'WHO' said to 'WHOM' -  Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Sup.Reader - Choose the Correct Option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 2 - Sup.Reader - Rearrange the sentence - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Prose - Synonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Prose - Antonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Poetry - Choose The Answer - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Sup.Reader - 'WHO' said to 'WHOM' -  Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Sup.Reader - Rearrange the Sentence - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Sup.Reader - Listening Activity - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 3 - Sup.Reader - Choose the Correct Option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Prose - Synonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Prose - Antonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Prose - Choose the Answer  - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Poetry - Choose The Answer - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Sup.Reader - 'WHO' said to 'WHOM' -  Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Sup.Reader - Rearrange the Sentence - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Sup.Reader - Listening Activity - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 4 - Sup.Reader - Choose the Correct Option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 5 - Prose - Synonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 5 - Prose - Antonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 5 - Sup.Reader - 'WHO' said to 'WHOM' -  Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 5 - Sup.Reader - Rearrange the jumbled sentence - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 5 - Sup.Reader - Listening Activity - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 5 - Sup.Reader - Choose the Correct Option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Prose - Synonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Prose - Antonyms - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Prose - Phrases - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Prose - Listening Activity  - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Poetry - Choose The Answer - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Sup.Reader - 'WHO' said to 'WHOM' -  Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Sup.Reader - Rearrange the Sentence - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Sup.Reader - Listening Activity - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Unit 6 - Sup.Reader - Choose the Correct Option - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Tense Form - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Question Tags - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Preposition - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Phrases - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Modals - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Linkers - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Conditionals - Click Here
 • 11th English - Free Online Test - Grammar - Articles - Click Here
11ஆம் வகுப்பு கணிதம்  - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 

11ஆம் வகுப்பு இயற்பியல்  - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
(விரைவில் பதிவேற்ற உள்ளோம்)

11ஆம் வகுப்பு வேதியியல் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
(விரைவில் பதிவேற்ற உள்ளோம்)

11ஆம் வகுப்பு உயிரியல் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
(விரைவில் பதிவேற்ற உள்ளோம்)

11ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 

11ஆம் வகுப்பு வணிகவியல்  - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
11ஆம் வகுப்பு கணக்குப் பதிவியல் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகள்

11ஆம் வகுப்பு பொருளாதாரம் - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல்

11ஆம் வகுப்பு வரலாறு - இலவச ஆன்லைன் தேர்வுகளின் பட்டியல் 
(விரைவில் பதிவேற்ற உள்ளோம்)

Related Posts

Auto